logo

Hướng dẫn sửa lỗi auto không hoạt động đối với một số Client TBB Private

Đối với 1 số server private mà auto không hoạt động, không hiện nhân vật v.v. Quý bằng hữu vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Tải file game.exe tại đây Link tải game.exe

Bước  2. Giải nén và chép đè vào thư mục Bin trong thư mục Thiên Long Bát Bộ.

Chú ý :

- Không mở trực tiếp thư mục Bin để tránh lỗi game, chỉ sử dụng chuột phải vào thư mục Bin và chọn "paste"

- Nhớ nén lại  zip thư mục bin trước khi thao tác trước khi backup đề phòng trường hợp có lỗi xảy ra thì giải nén lại thư mục Bin vừa nén.

Web backlink, Mobile backlink, Wap backlink, Auto backlink, Free backlink, Backlink exchange, Trao đổi textlink, Textlink chất lượng, Tạo backlink tự động, Trao đổi backlink