logo

Hướng dẫn Auto TLBB Tình Kiếm server 4Gamer

Hướng dẫn Auto TLBB Tình Kiếm server 4Gamer

Hướng dẫn auto TLBB Tình Kiếm server 4Gamer

Đối với TLBB Tình Kiếm server mới 4Gamer:

Bước 1: Bật laucher Tình Kiếm để game cập nhật client và thông tin server mới nhất sau đó tắt  hoàn toàn laucher đi ( không vào game bằng laucher )

Bước 2: Mở NgonAuto sau đó bấm Crt+O rồi chọn file Game.exe trong thư mục Bin của TLBB Tình Kiếm 4Gamer  và vào game bình thường.

Chúc quý bằng hữu auto vui vẻ! Nếu cảm thấy yêu thích auto vui lòng mời bạn bè cùng sử dụng. Xin cảm ơn!

Đôi với 1 số máy CRT+O game không tự mở thì bằng hữu tải file VaoGame.cmd này về, copy vào thư mục Game sau đó Chạy như bình thường .

Web backlink, Mobile backlink, Wap backlink, Auto backlink, Free backlink, Backlink exchange, Trao đổi textlink, Textlink chất lượng, Tạo backlink tự động, Trao đổi backlink